"Да бъдем здрави с д-р Иванов", 14.02.2020г.
Разговор с проф. д-р Елица Енчева, дм,лъчетерапевт, началник на Клиниката по лъчелечение в УМБАЛ „Света Марина“ на тема: “Съвместно лъчелечение, съчетано с химиотерапия“
Публикувана: 17 Feb 2020 | 11:03

Коментари ( 0 )