IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Posoka Boec
Варна 26°
България
16:45 | 27 април 2022
Обновен: 16:12 | 14 юни 2024

Какво реши МС: Даде пари на магистратите и за интелигентно фермерство

Борислав Сандов ще е председател на Националния съвет за хората с увреждания

По материала работи: Слав Велев
Какво реши МС: Даде пари на магистратите и за интелигентно фермерство

Ето какво реши кабинетът "Петков" на редовното си заседание тази сряда:

Правителството одобри план за независим външен контрол на изпълнението на концесионни договори от Агенцията за публичните предприятия

Правителството одобри Годишен план за извършване на независим външен контрол на изпълнението на концесионни договори от Агенцията за публичните предприятия и контрол за 2022 г.

Решението се приема в изпълнение на разпоредбите на Закона за концесиите, по силата, на който АППК извършва независим външен контрол на изпълнението на определени концесионни договори.

Основната цел на акта е определянето на конкретните концесионни договори, по отношение, на които Агенцията ще осъществи контрол през 2022 г.

Вицепремиерът Борислав Сандов ще е председател на Националния съвет за хората с увреждания

Заместник министър-председателят по климатични политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов ще е председател на Националния съвет за хората с увреждания (НСХУ), реши правителството. Представители на държавата в консултативния орган ще бъдат министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков и министърът на здравеопазването Асена Сербезова, които ще бъдат заместник- председатели на съвета. В състава му ще влизат и по един заместник-министър от всяко министерство.

Националният съвет за хората с увреждания е консултативен орган, в който участват представители на държавата, определени от Министерския съвет, национално представителните организации на и за хората с увреждания, на работниците и служителите, на работодателите и на Националното сдружение на общините в Република България. НСХУ дава становища по проектите на нормативни актове, стратегии, програми, планове и други актове, които засягат правата на хората с увреждания.

Правителството прие Решение за изменение на Решения на Министерския съвет

Във връзка с Решение на Народното събрание на Република България от 13.12.2021 г. за приемане на нова структура на Министерския съвет на Република България, е констатирана необходимост от извършването на промени в уредбата, регламентираща управлението на средствата от ЕС. Въведените изменения актуализират ведомствата и структурите на национално ниво, отговорни за подготовката, управлението и изпълнението на средствата от ЕС, свързана с прехвърляне на функции между министерствата и наличието на новосъздадени такива, както и прецизиране на наименованията на съответните министерства в горепосочените решения на Министерския съвет.

В допълнение ще се даде възможност да бъдат пренасочени средствата към процедури за подкрепа на бежанците от Украйна в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) и Оперативна програма за храните чрез преразпределение на финансовия ресурс, предоставен на ОПРЧР по механизма REACT-EU за 2022 г.

Правителството избра нов представител на работодателите в Управителния съвет на Сребърния фонд

Със свое решение правителството избра Елка Миланова - и. д. директор на дирекция „Финанси” в Министерството на труда и социалната политика (МТСП), за член на управителния съвет на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (т.нар. „Сребърен фонд“).

Елка Миланова заема мястото на Евгени Гогушев. Това се налага заради настъпили персонални промени в ръководството на МТСП.

Ръководството на Сребърния фонд се осъществява от УС с 8 членове. Негов председател е министърът на финансите, а заместник-председател - министърът на труда и социалната политика

Научна програма събира седем висши училища и две научни организации

Седем държавни висши училища и две научни организации ще се включат в новата научна програма „Сигурност и отбрана“ на Министерството на образованието и науката. Това са УниБИТ, УНСС, Военна академия, Академията на МВР, Висшето военноморско и Висшето военновъздушно училище, Националният военен университет, Центърът по отбрана и Центърът по изследване на националната сигурност и отбрана към БАН.

Програмата ще стартира през тази година и ще се изпълнява до 2025 г. Бюджетът й е 6 млн. лв., като първите 720 000 лв. бяха одобрени днес от Министерския съвет. С тях ще се организират конференции и обучения. Ще се закупят консумативи и техника, необходими за изпълнението на дейностите по новата научна програма.

По нея са предвидени фундаментални и приложни научни изследвания в областта на сигурността и отбраната. Ще се стимулира и партньорството между образователните и научните организации за съвместно участие в национални и европейски изследователски мрежи и проекти.

Държавата влага 3 млн. лева в интелигентно животновъдство и растениевъдство

Министерският съвет одобри 3 млн. лева за развитие на интелигентно животновъдство и растениевъдство в страната. Средствата се отпускат за дейности по две национални научни програми на Министерството на образованието и науката - „Интелигентно животновъдство“ и „Интелигентно растениевъдство“, които се изпълняват от 2021 г. Чрез програмите се създават иновативни методи за изграждане на модерни стопанства, които да работят с по-малко човешки ресурси и намалено въздействие върху околната среда.

В първата година от изпълнение на програмата „Интелигентно животновъдство“ бяха разработвани прототипи, патенти, тримерни модели, профилирани услуги за интелигентно животновъдство, бяха публикувани статии в специализирани списания. През предстоящата втора година ще бъдат отпуснати планираните 1,5 млн. лева, които ще послужат за продължаване на дейностите за роботизиране на животновъдния сектор, разработване на модели за наблюдение и управление на продуктивност/отглеждане и др.

По националната програма „Интелигентно растениевъдство“ се подготвят научни изследвания за приложението на изкуствения интелект в земеделието. Търсят се начини за намаляване на разходите за земеделските стопани, подобряване на управлението на почвите и качеството на водите, ограничаване ползването на торове и пестициди и намаляване на емисиите на парникови газове. Подобрява се биологичното разнообразие и се създава по-здравословна околна среда. През втората година с планираните 1,5 млн. лева ще продължи да се работи в посока автоматизиране на растениевъдния сектор.

Допълнителното финансиране е в рамките на разчетените средства за наука в централния бюджет. Парите се отпускат по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г.

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2022 г.

Средства за възстановяване на разходи по бюджета на Министерство на правосъдието, във връзка с изплащане на обезщетения по решения на Министерския съвет от 2021 г., осигури днес правителството с приемане на постановление.

Средствата са предвидени за изпълнение на плащания по решения на Европейския съд по правата на човека за нарушени права по Европейската конвенция за защита правата и основните свободи.

Съгласно решенията на МС на жалбоподателите следва да се изплатят определените обезщетения на обща стойност 161 599 лева от бюджета на Министерство на правосъдието.

Средствата, необходими за изплащане на сумите са планирани в централния бюджет.

Правителството одобри изплащането на общо 26 850 евро обезщетения по осем жалби пред ЕСПЧ

Жалбоподателите по осем жалби пред ЕСПЧ се оплакват от лошите санитарно-битови условия в затворите и арестите, в които са пребивавали през различни периоди от време, и в частност от пренаселеност в килиите, наличие на насекоми/гризачи, липса на свеж въздух и естествена светлина, ограничен достъп до тоалетна, липса или лошо качество на спално бельо, мебели и др. Всички жалбоподатели са завели искове за вреди, като трима от тях не са получили обезщетения от националните административни съдилища. С оглед практиката на ЕСПЧ, размерът на присъдените обезщетения на част от жалбоподателите не може да бъде счетен за адекватно обезщетение за претърпени вреди на национално ниво и е по-нисък от стандартите на Съда за справедливо обезщетение.

Настоящите жалби са сходни с делата „Неилков и други срещу България“, № 36925/10 и 5 други, 27януари 2015г.; „Димитър Ангелов срещу България“, № 58400/16, 21 юли 2020г. и др. и представляват добре установена практика на Съда.

В светлината на константната си практика ЕСПЧ съдейства на страните да постигнат приятелски споразумения по жалбите. Жалбоподателите, освен един от тях, приеха условията на споразуменията. За извънсъдебното уреждане на спора, със сключване на седем приятелски споразумения и одобряване на едностранна декларация, българското правителство следва да се съгласи да изплати на жалбоподателите обезщетения в общ размер на 26 850 евро за всички неимуществени вреди, разходи и разноски.

България ще подпише Втория допълнителен протокол към Конвенцията за престъпления в кибернетичното пространство

Министерският съвет прие решение, с което одобрява подписването на Втория допълнителен протокол за засилено сътрудничество и разкриване на електронни доказателства към Конвенцията за престъпления в кибернетичното пространство от 2001 г.

Протоколът цели подобряване на сътрудничеството между съдебните органи във връзка със събирането и достъпа до електронни доказателства за целите на наказателния процес и създава по-голяма правна сигурност по отношение на условията, при които доставчиците на услуги могат да отговарят на непосредствени искания за предоставяне на данни.

Прякото сътрудничество с доставчиците на услуги се изразява в два типа мерки: предоставяне на информация за регистрация на име на домейн и на данни за абонати на услуги. Същевременно, Протоколът включва и разпоредби от традиционен тип за оказване на сътрудничество между компетентните органи на съдоговарящите страни. По този ред ще се прилагат две процедури - за изпълнение на заповед за бързо предоставяне на данни за абоната и на трафични данни, както и специална процедура за бързо разкриване на съхранени компютърни данни в спешни случаи.

В Протокола са включени и допълнителни правила за взаимна правна помощ по ускорена процедура при наличието на спешен случай, правила за провеждането на видеоконференции и за създаването на съвместни екипи за разследване, както и правила относно защитата на личните данни.

България подкрепя назначаването на девет съдии в Общия съд на ЕС

България подкрепя назначаването на девет съдии в Общия съд на ЕС, предложени от шест държави членки. Това се посочва в българската позиция за заседанието на Конференцията на представителите на правителствата на държавите членки, която ще се проведе на 27 април 2022 г. в Брюксел.

На всеки три години се извършва частична промяна в състава на Общия съд на ЕС, като членовете, чийто мандат изтича, могат да бъдат преизбирани. Мандатите на двадесет и шест съдии изтичат на 31 август 2022 г.

Към момента в рамките на частичната промяна на състава на Общия съд вече са назначени шест съдии.

Белгия, Дания, Унгария, Нидерландия и Португалия предлагат подновяване на мандата съответно на г-н Герт Де Бере (Geert De Ваеrе), г-н Пол Нихул (Paul Nihoul), г- н Стен Фримод Нилсен (Sten Frimodt Nielsen), г-н Йеспер Свенингсен (Jesper Svenningsen), г-н Кристиан Кечмар (Krisztian Kecsmar), г-н Марк ван дер Вуде (Marc van der Woude), г-жа Мария Хосе Костейра (Maria Jose Costeira) и г-н Рикардо да Силва Пасос (Ricardo da Silva Passos). Гърция издига нова кандидатура за съдия на г-н Гулиелмос Валасидис (Goulielmos Valasidis).

Предложенията на държавите членки са за назначаване на съдии с мандат от 1 септември 2022 г. до 31 август 2028 г.

Правителството определи състава на българската делегация в годишната среща на Съвета на управителите на ЕБВР

Министерският съвет определи състава на българската делегация за участие в 31-та годишна среща на Съвета на управителите на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), която ще се проведе в периода 10 - 12 май 2022 г. в Маракеш, Кралство Мароко.

Ръководител на делегацията ще бъде заместник министър-председателят по европейските фондове, министър на финансите и управител за Република България в ЕБВР Асен Василев. В нея са включени и заместник-министърът на финансите Ивайло Яйджиев, началникът на кабинета на министъра на финансите Жана Токова, Виолета Лорер - началник на кабинета на заместник министър-председателя по еврофондовете, представителят на страната ни в Съвета на директорите на ЕБВР Карина Караиванова - Ганозова, извънредният и пълномощен посланик на страната ни в Кралство Мароко Пламен Цолов и Калоян Стойчев, главен експерт в дирекция „Икономическа и финансова политика”, Министерство на финансите.

По време на годишната среща ще бъдат обсъдени икономическото, политическото и социалното развитие на страните, в които ЕБВР извършва операции и стратегическите насоки за бъдещата дейност на банката, включително и в контекста на настоящата криза в резултат на войната в Украйна. Предвижда се да бъдат приети основни резолюции, свързани с финансовата дейност на банката.

Кабинетът одобри резултатите от участието на България в редовното заседание на Съвета по образование, младеж , култура и спорт на ЕС

Министерският съвет одобри резултатите от участието на Република България в редовното заседание на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на ЕС, което беше проведено на 04-05 април в Люксембург. От българска страна участваха министрите на културата и на младежта и спорта Атанас Атанасов и Радостин Василев, както и Десислава Стойкова, дипломат в Постоянното представителство на България в ЕС.

В раздел „Образование“ Съветът одобри Препоръка на Съвета, относно изграждане на мостове за ефикасно европейско сътрудничество в областта на висшето образование, Заключения на Съвета по отношение на Европейката стратегия за укрепване на институциите за виеше образование и Заключения на Съвета за повишаване на европейската мобилност на учителите по време на тяхното първоначално и последващо обучение. Министрите на образованието проведоха политически дебат на тема “Подобряване на управлението на кризи и подготовката за кризи в европейското пространство за образование“.

Българските участници заявиха, че сътрудничеството на европейско ниво, общите усилия и ангажираност на държавите членки са най-добрият и ефективен метод за справяне с трудностите. Те предоставиха информация относно мерките, предприемани от нашата страна за достъпа на децата-бежанци, студентите и преподавателите до качествено образование и осигуряване на възможност за работа в български училища. Страната ни подкрепи мерките, предприети от ЕК по отношение на кризата в Украйна, но също така отбеляза, че е необходим индивидуален подход при предоставянето на финансова подкрепа за държавите членки в зависимост от степента на поемане на бежанския поток.

В раздел „Младеж“ България подчерта важната роля на доброволческите дейности и дейностите за солидарност във връзка с интегрирането на нарастващото мигрантско население и борбата със социалното изключване. Българският министър на младежта и спорта отбеляза, че в рамките на Европейската година на младежта един от основните приоритети на България е „Младежкото доброволчество - кауза за устойчиво развитие тук и сега“, като анонсира планираното разработване и публикуване на Бяла книга за младежко доброволчество.

В раздел „Култура“ министър Атанасов очерта посоките на действие на национално ниво и изрази подкрепа за използване и мобилизиране на съществуващите програми и инициативи на ниво ЕС и създаването на централизирана платформа, която ще позволи споделянето на добри практики и кампании. Той изтъкна силна подкрепа за борбата срещу дезинформацията, подчерта, че украинската култура е и европейска култура, като в тази връзка акцентира върху необходимостта от предприемане на своевременни действия за нейната подкрепа.

В рамките на заседанието на Съвета на министрите на спорта на държавите членки на ЕС бяха единодушно одобрени Заключения на Съвета относно спорта и физическата активност като обещаващи лостове за трансформиране на поведение в полза на устойчивото развитие. България подкрепи приемането на документа, който акцентира върху постигането на целите за устойчиво развитие и повишаване на осведомеността относно спорта и неговата роля за опазване на природата и климата сред всички възрастови групи.

Чрез видеовръзка в заседанието на Съвета се включи и министърът на младежта и спорта на Украйна Вадим Гхутсцайт, който представи въздействието на войната върху спортния сектор в Украйна и призова за оказване на помощ на украинските спортисти. Той изрази специална благодарност към българския министър на младежта и спорта за оказаното съдействие за настаняване на украински спортисти в България.

Одобрен е доклад с резултатите от редовното заседание на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси

Министерският съвет одобри доклад с резултатите от редовното заседание на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което се проведе на 5 април 2022 г. в Люксембург.

По време на заседанието министрите обмениха мнения по икономическите и финансовите аспекти на кризата в Украйна и подчертаха значението на продължаването на координираните действия за справяне с последствията от войната. Те направиха и преглед на изпълнението на заключенията на Съвета от 2021 г. относно укрепването на европейската финансова архитектура за развитие.

Съветът разгледа изготвеното от Председателството компромисно предложение на проекта за Директива за гарантиране на глобално минимално равнище на данъчно облагане за мултинационални групи в Съюза.

В рамките на срещата бе одобрен мандатът на ЕС за срещата на финансовите министри и управителите на централните банки на страните от Г-20.

Актуализира се съставът на Съвета за развитие съобразно структурата на Министерския съвет

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 110 на Министерския съвет от 2010 г. за създаване на Съвет за развитие при Министерския съвет.

С постановлението се актуализира съставът на Съвета за развитие съобразно структурата на Министерския съвет, приета с Решение на Народното събрание от 13.12.2021 г. По този начин се осигурява възможност на Съвета за развитие при Министерския съвет да изпълнява функциите си по:

•           обсъждане на документи, свързани с устойчивото развитие на Република България;

•           подпомагане на Министерския съвет при приемането на основни документи - стратегии, програми, планове, концепции и законопроекти и др.;

•           организиране и координиране управлението, наблюдението, контрола и отчитането на изпълнението на Националната програма за развитие: България 2020 и Националната програма за развитие България 2030;

•           изпълнение на разпоредбите в Решение № 38 на Министерския съвет от 27 януари 2022 г. за Бюджетна процедура 2023 г., в което са определени сроковете за предложения съгласуване, разглеждане и одобряване на инвестиционните проекти, за чието финансиране се предвижда сключване на споразумения за външни и вътрешни държавни заеми и издаване на държавна гаранция за 2023 г.

Правителството упълномощи заместник-министър на транспорта и съобщенията да подпише споразумение между България и Румъния за създаването на ГКПП Русе- Гюргево – ферибот

Правителството упълномощи заместник-министъра на транспорта и съобщенията Владимир Върбанов да проведе преговори и да подпише споразумение между България и Румъния за откриването на българо-румънска граница на ГКПП Русе - Гюргево - ферибот.

Кабинетът одобри Споразумението за партньорство за програмен период 2021 – 2027

Министерският съвет на Република България одобри Споразумението за партньорство на Република България за периода 2021-2027 г., като основа за официално изпращане и завършване на преговорите с Европейската комисия.

Споразумението за партньорство, изготвяно от всяка държава членка, е стратегически документ, в който са изложени стратегическата ориентация за програмирането и условията за ефективното и ефикасно използване на Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури в периода 1 януари 2021 г. - 31 декември 2027 г. Документът е разработен при спазване на принципа на партньорство, с участието на представители както на администрацията, така и на местните власти, социално-икономическите партньори, структури на гражданското общество, академичната общност и други.

Документът премина обществени обсъждания през м. октомври 2020 г., м. юли 2021 г. и м. април 2022 г. Получаваните коментари са намирали отражение в текста на документа в зависимост от тяхната относимост и приложимост и при съобразяване с техническите ограничения за обема на документа.

Приетото решение е важна стъпка във финализирането на подготовката за програмен период 2021-2027 г. и предпоставка за окончателното одобрение от ЕК на програмните документи за него.

Андрей Гечев е назначен за областен управител на област Пазарджик

Правителството прие решение за освобождаването на Иван Васев от длъжността областен управител на област Пазарджик и за назначаването на Андрей Гечев на този пост.

Андрей Гечев има образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалността „Икономика на индустрията“, притежава управленски опит от частния сектор, както и професионален опит в осъществяване на преподавателска дейност.

Коментари

Новини Варна