Радев връща за ново разглеждане текстовете за фалшивите новини и тавана на цените
Информацията се развива динамично, невъзможността цените да реагират на световните промени ще доведе до дефицити, според президента
Публикувана: 22 Mar 2020 | 15:40

Президентът Румен Радев връща за преразглеждане от Народното събрание два текста от закона за извънредното положение – за наказанията за разпространение на фалшиви новини и за тавана на цените, вижда се от мотивите на държавния глава, изпратени до медиите и публикувани на сайта на Президентството.

 

 

 

 

 

Наказанията за разпространяване на фалшиви новини се въвеждат в Наказателния кодекс с преходните и заключителни разпоредби на закона. „Отстояването на високи стандарти за защита на основните права на гражданите, дори в условия на криза, е неизменно условие на демократичната и правовата държава, каквато е и нашата държава“, посочва президентът в мотивите си.

 

Този текст пряко засяга свободата на изразяване и на разпространение на информация, което налага някои уточнения от гледище на международните стандарти по правата на човека в условията на извънредно положение, допълва Радев.

 

Ограниченията трябва да са необходими в едно демократично общество с оглед защитата на легитимни интереси, свързани с националната сигурност, и да са пропорционални на опасността, за чието преодоляване са необходими извънредните мерки.

 

Ограниченията трябва да са ясно и непротиворечиво формулирани и да не препятстват достъпа на гражданите до независимите медии, изтъква Румен Радев.

 

Текстът „невярна информация за разпространението на заразна болест“ е общо и неясно формулиран. Липсва конкретен критерий за определяне на една информация като „невярна“. Не се държи сметка, че същността и особеностите на коронавируса и неговото разпространение все още са предмет на научна дискусия.

 

Експертното и обществено разбиране за пандемията с COVID-19 се развива динамично и онова, което довчера се е смятало за вярно, може да бъде отречено от научните изследвания днес или утре. Примери от последните седмици показват промяна в разбирането за пандемията и означава ли това, че е разпространявана „невярна информация“, пита президентът.

 

Тази неясна и обща формулировка дава широки дискреционни права на преценка на правоохранителните органи, което ще създаде т.нар. „смразяващ ефект" за свободата на изразяване и разпространение на информация. Експерти, журналисти, граждани под страх от наказателна отговорност за деяние, което е неясно формулирано в закона, ще си налагат автоцензура.

 

Отварят се широко вратите и за сплашване и тормоз от страна на органите на властта, смята той.

 

Въпросната поправка в Наказателния кодекс нарушава изискването за стриктно временен характер на извънредните мерки и ограниченията на основни права – в гласувания текст не е посочено, че това ограничение се отнася само за периода на извънредното положение, както изрично е посочено в други разпоредби от приетия закон за извънредното положение, с които се изменят други закони, подчертава още той.

 

Що се отнася до тавана на цените, въведен в закона за извънредното положение, Радев споделя необходимостта от такава защита и смята, че такива мерки трябва да има, но в приетия си вид законът не дава легална дефиниция на понятието „необосновано високи цени“.

 

Липсва и нормативна основа за разграничаване на необосновано високите цени във време, когато не е обявено извънредно положение и когато е обявено такова. Няма и разграничение по отношение на стоките и услугите, чиито цени не следва да бъдат необосновано високи. Подобен подход създава правна несигурност у задължените субекти, допуска субективност на преценката на контролните органи и създава предпоставки за административен произвол, посочва се в мотивите на президента.

 

Законът не държи сметка, че отделните стопански субекти имат и са имали в посочения 3-месечен референтен период собствена търговска, ценова и маркетингова политика, както и различни взаимоотношения с търговските си партньори. Редица дружества, регистрирани в България, са дъщерни или част от икономическа група с компании-майки, чието седалище е в друга държава членка, и прилагат цялостна стратегия за реализация на стоките или услугите, които предоставят в рамките на Съюза, допълва президентът.

 

Невъзможността цените да реагират на промените в международните пазари, разходите за производство и сезонните фактори може да доведат до дефицит на редица стоки. Създава се риск стоки, които са поскъпнали на международните пазари, включително животоспасяващи медикаменти, въобще да не се внасят в България, ако фиксираните цени тук са по-ниски от разходите за внос.

 

Това ще ограничи достъпа на домакинствата до редица стоки от първа необходимост, които не се произвеждат в България, изтъква Радев в мотивите си.

 

Невъзможността цените да реагират на промените в международните пазари, разходите за производство и сезонните фактори може да доведат до дефицит на редица стоки. Създава се риск стоки, които са поскъпнали на международните пазари, включително животоспасяващи медикаменти въобще да не се внасят в България, ако фиксираните цени тук са по-ниски от разходите за внос. Това ще ограничи достъпа на домакинствата до редица стоки от първа необходимост, които не се произвеждат в България.

 

Може да възникнат и пречки пред свободното движение на стоки и услуги в рамките на Европейския съюз и не се преодоляват опасенията за прекомерност и нарушение на принципа за пропорционалност, допълва той.

 

Припомняме, че днес президентът върна за ново обсъждане текстове от Закона за извънредното положение, което се оказа изненада за премиера Бойко Борисов. Министър-председателят посочи на извънреден брифинг, че Радев не предлага никакви мерки, а всичко, което правителството е предприело, е било обсъдено с него.

 

Борисов изтъкна също така, че текстът за цените, който Радев връща, е на БСП и е приет само за да останат депутатите на левицата в залата, за да се гласува законът.

 

Investor.bg

Коментари ( 0 )