Ограничава се слизането на членовете на екипажите на кораби в пристанищата в област Варна
Позволен е само оглед на корпуса
Публикувана: 25 Mar 2020 | 8:06

Областният кризисен щаб във Варна заседава в нарочно създадена група в електронна система Viber, на който взеха участие, всички членове на щаба, който се проведе във връзка с докладване на писмо на ИД на ИА „Морска администрация“ с техен вх.№В-203/24.03.2020/28 относно вземане на решение от областния кризисен щаб членовете на екипажи на кораби, посещаващи български пристанища, нямат право да напускат територията на пристанището за периода на пребиваването в пристанището.

 

К.д.п.Валентин Енчев докладва: "Към момента няма забрана екипажи на кораби да напускат пристанището,т.е. те могат да излизат из града. Предлагам да се вземе решение съгласно писмо на ИД на ИА „Морска администрация“ с наш вх. № В-203/24.03.2020г./28 относно „членовете на екипажи на кораби, посещаващи български пристанища, нямат право да напускат територията на пристанището за периода на пребиваването в пристанището.“


По отношение на екипажа и желанието да си закупят определени провизии, същото може да се извършва от агента на кораба.


Деян Иванов: Мярката би могла да ограничи слизането от кораба, не извън пристанището. Моряците нямат служебни задължения извън кораба, освен по време на обмерите за газене (сървей);


Контролът следва да се вмени на охранителните фирми на пристанищата, чрез съответния пристанищен оператор.


Кирил Димов: При спешност за слизане на пристанището, може да се придружава от служител на гранична полиция.


Деян Иванов: Няма необходимост. Осигуряваме отписване на членове на екипажа при хуманитарен (медицински) казус. Ангажиментът по придружаване и транспорт е на агента.


Предлагам решението да бъде изпратено на БАКБА като браншови орган, за да го предоставят в аванс до фирмите, извършващи агентиране на кораби.


Кап.Валентин Енчев: Същото трябва да се доведе до знанието и на офицера по сигурността на пристанищен район Варна за изпълнение.

 

Последваха коментари относно мерките за безопасност, изпълнение на решенията и контрол.


Във връзка с писмо на ИД на ИА „Морска администрация“ с наш вх. № В-203/24.03.2020 г./28 относно вземане на местни мерки за ограничаване на вирус COVID-19 на територията на област Варна и след направените предложения се взеха единодушно следните решения:


Ограничава се слизането от кораба на членовете на екипажи на кораби, посещаващи пристанищата във Варненска област, за периода на пребиваването в пристанището, освен с цел оглед на външното състояние на корпуса. 


Решенията влизат в сила от 00,00 ч. на 25.03.2020 г.


Изпълнението и контрола върху т.1, се възлага на: ГПУ - Варна, органите на МВР, Дирекция „Морска администрация“ Варна, Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“. 


Решенията да бъдат изпратени и на Българска асоциация на корабните брокери и агенти (БАКБА). 

 

Още по темата: Каквито дела вършиш на Благовещение, това ще правиш и през цялата година

Коментари ( 0 )