9 заявления за закупуване на частни гори са подадени във Варненско
До момента към СИДП са подадени 47 заявления в цялата страна, срокът е до 19 септември
Публикувана: 14 Sep 2016 | 14:11

Крайният срок за подаване на заявления за закупуване на частни гори в обхвата на Североизточно държавно предприятие изтича на 19 септември. Процедурата стартира на 18 юли и до момента са подадени документи за общо 47 имота. Собствениците на 10 от тях са внесли своите заявления в рамките на три дни – от 7 до 10 септември, затова от СИДП очакват активността да се повиши през последната седмица.Процедурата е в ход за всички горски предприятия в страната, като СИДП организира закупуването на частни горски имоти в границите на четирите области – Варна, Добрич, Търговище и Шумен. Сключените договори ще бъдат на обща стойност до 100 000 лв.

 

До момента желание да се възползват от процедурата са проявили собствениците на девет частни имота на територията на Варненска област. Осем от тях са в обхвата на ДГС „Варна”, а един – на ДЛС „Шерба”. Най-много заявления са подадени към горските и ловни стопанства на територията на област Търговище – 18. В ДГС „Омуртаг” са внесени документи за 16 имота, а в ДГС „Търговище” и ДЛС „Черни Лом” – по едно заявление. Общо 11 са частните гори, предложени за закупуване на стопанствата към СИДП в област Добрич. Документите за шест от имотите са подадени в ДГС „Добрич”. Три заявления са подадени в ДГС „Генерал Тошево”, а две – в ДЛС „Балчик”. Девет са и заявленията, подадени досега в стопанствата в Шуменска област. За шест от имотите документите са внесени в централното управление на СИДП, а за останалите три  – в ДГС „Шумен” (2 бр.) и  в ДЛС „Паламара” (1 бр.).

 

От СИДП напомнят, че  критериите и цялата процедура са детайлно разписани в издадената от министъра на земеделието и храните Десислава Танева заповед и правилата към нея. Тези документи са публикувани на сайта на министерството, както и на сайта на предприятието, така че всеки, който проявява интерес, може да се запознае подробно с отделните стъпки. Регламентът предвижда да бъдат закупувани само поземлени имоти в горски територии, които са собственост на физически лица, максималната им площ е до 5 хектара и не са били предмет на договор за замяна. Съгласно утвърдените правила при първия етап на класирането с предимство ще се ползват малките частни горски имоти – от 1 декар до 20 декара,  в съседство с държавна гора. С по-голям брой точки ще се оценяват и горите със специални и защитни функции.На втория етап от класирането ще се селектират икономически най-изгодните ценови предложения. Подборът ще бъде направен на базата на съпоставка с възложената от предприятието за съответните имоти независима оценка. Основната цел на процедурата е по-ефективното стопанисване и опазване на горите, тъй като в момента има много частни гори, където предвид малките площи не се извършват необходимите лесовъдски мероприятия.

Четете още: Доброволци набират средства за строеж на нова благотворителна кухня

Коментари ( 0 )