Да отидат в чужбина и да си намерят работа мечтаят сираци във Варна
Експерти по трафик на хора и психология работят със децата от Дом Надежда
Публикувана: 11 Sep 2018 | 11:52

Непълна е картината за големия живот след напускане на сирашкия дом в главите на децата от социалните заведения. Докато са в дома, те донякъде се чувстват обгрижени и на сигурно място. А след това страхът от неизвестното ги плаши и обърква. Това стана ясно след разговора с Боян Боянов, председател на Сдружение „Младежки информационен доброволчески център“.

 

От месец април специалисти работят с възпитаниците на Дома за деца, лишени от родителски грижи "Княгиня Надежда" във Варна. Липсата на социализация и рисковото поведение са основните проблеми на тези деца. Това са наблюденията на експерта по трафик на хора и рисково поведение Камен Аполонов и преподавателя по психология, логика, етика, право и философия Георги Георгиев.

 

Възпитаниците на дома получават практически умения как да се справят с рисковете на заобикалящата среда, да вземат правилни и навременни решения, да решават житейски казуси, да се мотивират за „утрешния ден“ – при търсене на работно място, работа в екип, решаване на междуличностни недоразумения и др. Сред основните тревоги на младежите е несигурността относно бъдещия статут на Дома, за който се говори от години, че ще бъде закрит. „Децата се насочват предимно към средните професионални гимназии, за да усвоят професия, която ще им помогне да се реализират когато излязат навън, отбеляза още Боянов. Но те самите не знаят как да си намерят работа когато се озоват лице в лице с живота. От експертите ни мнозина от тях научават за Бюрото по труда, за борсите, чрез които могат да си намерят работа. Те са чували легенди за лесния живот в чужбина и повечето мечтаят един ден като напуснат дома да се отправят към този „лесен живот“, където считат, че ще ги чакат с отворени обятия. Обясняваме им кои са подводните камъни, които ги чакат, кои са рисковете, наркотиците, каналите за трафик на хора и измамните обяви, които могат да ги подведат“ – каза още председателят на сдружението.

 

Освен работа със специалистите, децата от дома общуват с доброволци, които работят на принципа "връстници обучават и подпомагат връстници" по осмисляне на свободното време на основната целева група. „Да, имат доверие на връстниците си децата от дома – отбеляза още Боянов. Нещо повече. Освен полза за самите възпитаници на дома, нашите доброволци също споделят, че срещите им с тези младежи са ги научили на много неща, дали са им увереност и са натрупали опит за бъдещо общуване с други деца в риск“ – добави Боянов.

Ели Маринова

 

Премиерът: Спортната зала във Варна можеше да се срути и убие хиляди

Коментари ( 0 )