ВСС избра Ванухи Аракелян за втори мандат като председател на Апелативен съд – Варна
Членовете на съвета изразиха категоричната си подкрепа за управленския стил, за професионалния капацитет, за компетентността и откритостта на съдия Аракелян
Публикувана: 23 Apr 2019 | 11:50

Съдийската колегия на ВСС избра с пълно единодушие Ванухи Аракелян за председател на Апелативен съд - Варна за идните пет години. Членовете на съвета изразиха категоричната си подкрепа за управленския стил, за професионалния капацитет, за компетентността и откритостта на съдия Аракелян, която ги е респектирала и със задълбочената си Концепция за стратегичекско управление.

 

Съдия Аракелян е завършила  ЮФ на СУ”Св.Кл.Охридски” през 1988г. Била е стажант-съдия в Окръжен съд Варна(ОС-Варна) и една година Главен юрисконсулт в ОбНС- Добрич . През 1991 год. встъпва като съдия в Районен съд - Варна, където е била зам.председател и ръководител на Брачна колегия. От октомври 1996 година е съдия в ОС-Варна. Била е негов зам.председател и ръководител на Търговско и фирмено отделение. Съдия Аракелян има най-високия ранг в съдебната система - съдия във ВКС и ВАС. 


От юни 2004 година и в продължение на два мандата е административен ръководител - председател на ОС- Варна. През това време съдът два пъти е бил удостояван със званието „Съд модел“ за постигането на 30 критерия, свързани с утвърждаването на политики в сферата на управлението и контрола на делата, анализа и отчетността в цялостния процес на администриране и управление на институцията, за открита, прозрачна, достъпна и разбираема за обществото правораздавателна дейност, за активна образователна програма за правни знания и грамотност, насочена към младите хора от региона. 


От м. февруари 2014 година, след конкурсна процедура ръководи третия по големина и втори по натовареност апелативен съд в страната – Апелативен съд – Варна. Открито и ясно говори за личната кауза, с кожято ръководи институцията – за повече обществено доверие в професионалната и личната  почтеност на съдиите и служителите от съда, и на тези, от съдебния район на апелативния съд.

 

Четете още 

Ванухи Аракелян: Съдбата има своите тайни знаци и в живота случайност наричаме само нещата, чийто произход не знаем

Коментари ( 0 )