Първият университет в България с Център по медиация ще бъде ИУ – Варна
Създаването му бе обсъдено на работна среща
Публикувана: 19 Nov 2019 | 14:31

Създаването на Център по медиация в Икономически университет – Варна беше обсъдено на днес, 19 ноември на работна среща между ректора проф. д-р Евгени Станимиров, ръководителя на катедра „Правни науки“ доц. д-р Андрияна Андреева, гл. ас. д-р Диана Димитрова и председателя на Камарата на медиаторите в България Лиляна Савова.  С този акт ИУ – Варна ще стане първият университет в България с Център по медиация. Процесът по създаването на центъра включва мащабно обучение на студенти и служители  от университета в умения за ефективна комуникация и управление на конфликти, стартиране на Masterclass, който ще обхване университетите на национално ниво, както и други инициативи, свързани с навлизането на медиацията в образователния процес във висшите училища.

 

Тези стъпки са естествено продължение на процеса за въвеждане на медиацията в образованието, включващо основни и средни училища, а сега и университети, за което работи Камарата на медиаторите в България. Икономически университет – Варна е първият иновативен университет в страната, поел щафетата и отговорността за пренасяне на медиацията от училище в университета.

 

 

Започна кампания по повод Световния ден срещу насилието над деца

Коментари ( 0 )