IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Posoka Boec
Варна
България
14:30 | 2 март 2022
Обновен: 17:51 | 28 ноември 2022

Какво реши МС днес: Пускат евро танкове и самолети на 24 държави у нас

България чака туристи от Грузия, късаме с МИБ и МБИС, даваме на Украйна

По материала работи: Слав Велев
Какво реши МС днес: Пускат евро танкове и самолети на 24 държави у нас

Някой много важни решения прие кабинетът "Петков" на редовното правителствено заседание днес (2 март 2022).

Ето какво реши:

Актуализира се Правилникът за организацията на дейността на Съвета за административната реформа

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, с което се изменя Постановление № 192 на Министерския съвет от 2009 г. за създаване на Съвет за административната реформа и се изменя и допълва Правилника за организацията на дейността на Съвета за административната реформа, приет с Постановление № 283 на Министерския съвет от 2009 г.

Промените са свързани с новата структура и състав на Министерския съвет, както и актуализиране на някои текстове, свързани с организацията на работа на съвета. С приемането на постановлението ще се осигури ефективното функциониране на Съвета за административната реформа.

Комисия между Република България и Република Северна Македония започва работа по бъдещия ГКПП Струмяни – Берово

Министерският съвет прие Решение за утвърждаване състава на българската част от Смесена експертна комисия за проектиране на нов граничен контролно-пропускателен пункт Струмяни - Берово, между общините Струмяни, Благоевградска област, Република България и Берово, Източен район на планиране, Република Северна Македония.

Смесената експертна комисия ще има за задача да уточни основните технически характеристики на пътните връзки, местоположението на трасето, пресечната точка с границата, мястото на новия граничен пункт, необходимата инфраструктура, постройките, видовете товари и пътници, режима на функциониране, правните и нормативни въпроси и др. В комисията от българска страна се включат представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на вътрешните работи, Министерство на външните работи, Агенция „Митници“, Министерство на транспорта и съобщенията, Българска агенция по безопасност на храните, Агенция “Пътна инфраструктура", „Агенция по геодезия, картография и кадастър“, Областна администрация - Благоевград и Община Струмяни.

С решението на правителството областният управител на Благоевград се определя за Възложител/Бенефициер по Приоритетна ос 4 „Техническа помощ“ на Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония 2014 - 2020 г. Той следва да осъществи подготвителните дейности, проектирането и строителството на новия ГКПП.

Министерството на правосъдието ще предоставя информация за съдебния ни статус в Държавите членки на ЕС

Министерството на правосъдието ще предоставя информация на граждани, пребивавали в държави-членки на ЕС, за съдебния им статус там.

Новите административни услуги ще се предоставят във връзка с обнародваните промени в Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост (обн. ДВ, бр. 109/2021 г.).

Във връзка с това Министерският съвет прие днес промени в Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието, с които се въвежда такса за новите услуги.

Чрез Централното бюро за съдимост при Министерството на правосъдието българските граждани и чужди граждани, пребиваващи в България ще могат да искат информация за съдебния си статус в държавите-членки на ЕС.

За целта Бюрото ще извършва проверка в системата ECRIS (Европейска информационна система за съдимост) и след запитване към централния орган на съответната държава-членка ще предоставя исканата информация в срок до 25 работни дни. Таксата ще е 5 лв., каквато е и таксата за обикновеното свидетелство за съдимост, събирана от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието.

Лицата с чисто съдебно минало ще могат да се снабдяват с Многоезично стандартно удостоверение, придружаващо свидетелство за съдимост, чрез бюрата за съдимост към районните съдилища и Централното бюро за съдимост при Министерство на правосъдието.

Издаването на това удостоверение е предвидено в Регламент (ЕС) 2016/1191 за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в ЕС. То ще може да послужи пред всеки един орган на държавите-членки на ЕС, като таксата за тази услуга ще е в 20 лв.

За издаване и връчване на електронен документ, удостоверяващ съдържанието на получената справка чрез електронна административна услуга от информационната система за съдебното изпълнение, е предвидена такса от 2 лв.

Правителството се разпореди с имоти

Медицинският университет в Плевен ще закупи терен, върху който ще построи сграда за бъдещия си факултет по ветеринарна медицина. Правителството възложи на ректора на висшето училище да сключи договор за придобиване в полза на държавата на 22 454 кв. м. в Плевен. Сега те са частна общинска собственост. Цената на сделката е 1 862 000 лева, които ще са за сметка на бюджета на университета. От датата на придобиване имотът ще бъде обявен за публична държавна собственост и предоставен безвъзмездно за управление на Медицинския университет. В новия факултет в Плевен ще се подготвят ветеринарни специалисти, каквито в момента не се обучават в Северозападния район, а са необходими за местната икономика.

Правителството предостави безвъзмездно на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) управлението на двадесет и седем имота - публична държавна собственост. Те са разположени на територията на с. Долна Василица, община Костенец, област София. Това ще позволи реализацията на национален обект „Модернизация на жп линия София- Пловдив: жп участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин-Септември“.

Министерският съвет предоставя управлението върху част от имот - публична държавна собственост на Министерството на земеделието за изпълнение на функциите на Областна дирекция „Земеделие“ - Сливен. Частта от имота представлява самостоятелен обект с площ 101,61 кв. м, разположен в административна сграда на ул. „Петко Енев“ № 52 в гр. Нова Загора.

По решение на правителството община Костинброд получава правото на собственост върху държавен имот с площ 3519 кв. м и построената в него сграда със застроена площ 321 кв. м. Намиращият се в общинския център имот ще бъде използван за изграждане на общинска детска градина с цел по-добро обслужване на гражданите от общината.

Правителството предоставя на община Велико Търново правото на собственост върху имот - частна държавна собственост, който представлява терен с площ 29 300 кв. м в местност „Картала". Общината ще изгради общинска детска градина със 120 места, детски площадки, зона за спорт и рекреадия, паркинг и озеленяване, техническа инфраструктура и улици. Паркингът е предвиден за ползване при довеждане и вземане на децата от детското заведение. В зоната за спорт и отдих ще бъдат поставени беседки, пейки, ще се направи озеленяване, както и паркови алеи.

По решение на Министерския съвет имот - публична държавна собственост в село Гара Бов, община Своге, Софийска област, става частна държавна собственост. С решението се отнема управлението му от Българската агенция по безопасност на храните поради отпаднала за ведомството необходимост. Съгласно Закона за държавната собственост преминава в управление на областния управител на Софийска област. Теренът е от 1400 кв. м, ведно с построената в него ветеринарна лечебница - двуетажна административна сграда, със застроена площ от 110 кв. м.

С решение на правителството се променя статутът на имот в гр. Любимец, като от частна държавна собственост става публична държавна собственост. Теренът с площ 15 344 кв. м. е предоставен за управление на Министерството на вътрешните работи за нуждите на дирекция „Миграция“.

Министерският съвет реши да бъдат премахнати стари сгради и съоръжения на Граничен контролно-пропускателен пункт „Станке Лисичково“. Премахването на постройките е в изпълнение на проекта за неговата модернизация. С решението се променя и статутът на сградите - от публична държавна в частна държавна собственост. Едната е двуетажна, със застроена площ 262 кв. м и е в управление на МВР - Главна дирекция „Гранична полиция“. Другите две са едноетажни постройки, с обща застроена площ 150 кв. м, в управление на Агенция „Митници“. Планът за реконструкция на ГКПП „Станке Лисичково“ предвижда проектиране и изграждане на нови отделни трасета на пункта, които да поемат увеличен трафик на пътници и превозни средства, както и нови сгради за изпълнение на граничния и митнически контрол. Необходимите средства за премахване на постройките са осигурени в рамките на бюджета на Агенция „Митници“ и в стойността на договора за инженеринг на обект: „Цялостна реконструкция и модернизация на ГКПП „Станке Лисичково“.

С решение на Министерския съвет лабораторна сграда - публична държавна собственост става частна държавна собственост. Заедно с терена - частна държавна собственост, върху който се намира сградата, се прехвърля в собственост на община Хасково. Двата имота са разположени на ул. „Стефан Стамболов“ №2 в гр. Хасково и ще бъдат използвани за нуждите на Природо-математическата гимназия „Акад. Боян Петканчин“. В сградата се предвижда да бъде изградена актова зала, кабинети по изобразително изкуство, музика и за извънкласни дейности. Досега имотите са били в управление на Министерството на земеделието, но са с отпаднала за ведомството необходимост.

Одобрени са проектите на две технически споразумения

Министерският съвет прие Решение, е което одобрява проект на Техническо споразумение между федералния министър на отбраната на Република Австрия, министъра на отбраната на Кралство Белгия, Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Хърватия, Министерството на отбраната на Република Кипър, Министерството на отбраната на Чешката република, Министерството на отбраната на Република Естония, Министерството на отбраната на Република Финландия, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на националната отбрана на Република Гърция, Министерството на отбраната на Унгария, Министерството на отбраната на Италианската република, Министерството на отбраната на Република Латвия, Министерството на националната отбрана на Република Литва, министъра на отбраната на Великото херцогство Люксембург, Министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, министъра на националната отбрана на Република Полша, Министерството на националната отбрана на Португалската република, Министерството на националната отбрана на Румъния, Министерството на отбраната на Словашката република, Министерството на отбраната на Република Словения, Министерството на отбраната на Кралство Испания, Правителството на Кралство Швеция и Европейската агенция по отбрана за издаване на разрешения за преминаване на границите в Европа с наземен транспорт и проект на Техническо споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Хърватия, Министерството на отбраната на Република Кипър, Министерството на отбраната на Чешката република, Министерството на отбраната на Република Естония, Министерство на отбраната на Република Финландия, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на националната отбрана на Република Гърция, Министерството на отбраната на Италианската република, Министерството на отбраната на Република Латвия, Министерството на националната отбрана на Република Литва, министъра на отбраната на Великото херцогство Люксембург, Министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, министъра на националната отбрана на Република Полша, Министерството на националната отбрана на Португалската република, Министерството на националната отбрана на Румъния, Министерството на отбраната на Словашката република, Министерството на отбраната на Република Словения, Министерството на отбраната на Кралство Испания, Правителството на Кралство Швеция и Европейската агенция по отбрана за издаване на разрешения за преминаване на границите в Европа с въздушен транспорт.

С цитираното Решение на Министерския съвет, Република България ще бъде в състояние да изпълни поетите ангажименти по Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) на Европейския съюз, с което ще бъдат повишени отбранителните способности за гарантиране на националната сигурност и интегриране към колективната отбрана.

България и Грузия задълбочават сътрудничеството си в сферата на туризма

Министерският съвет одобри проекта на Меморандум за разбирателство за сътрудничество в областта на туризма между Министерството на туризма на Република България и Министерството на икономиката и устойчивото развитие на Грузия като основа за водене на преговори между двете държави.

Документът изразява стремежа на двете страни да засилят съществуващите приятелски отношения в областта на туризма. България и Грузия ще обменят информация и статистика, свързана с отрасъла, ще насърчават сътрудничеството между хотелиери, туроператори, както и други заинтересовани страни, ще обменят знания и добри практики по отношение на туризма, също така информация, свързана с мерките за подпомагане на съживяването на туристическия сектор в периода след пандемията, ще обменят рекламни материали и статистически данни.

Документът има за цел да подобри двустранните отношения в туризма въз основа на равнопоставеност и взаимна изгода.

Одобрена е българската позиция за предстоящото заседание на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи“, формат „Вътрешни работи“

Министерският съвет одобри позициите на Република България, от компетентност на Министерството на вътрешните работи, за участие в заседание на Съвета “Правосъдие и вътрешни работи“, формат „Вътрешни работи“, което ще се проведе на 3 март 2022 г. в гр. Брюксел, Белгия.

Обсъжданите теми на заседанието ще бъдат: Регламент за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 за правилата за режима за движение на лица през границите (ревизиран Кодекс на Шенгенските граници);    Политическо управление на Шенген;  Механизъм за оценка и наблюдение на достиженията на правото от Шенген; Убежище и миграция: преглед на постигнатия напредък; Заключения относно действията за гражданска защита във връзка с изменението на климата; Изявление на Съвета относно червените бюлетини на Интерпол; Съвместна декларация на министрите на вътрешните работи на държавите- членки на ЕС и министрите на сигурността от Латиноамериканския комитет за вътрешна сигурност (CLASI) - тема на работния обяд; Съвместно писмо, инициирано от Малта, относно удължаване на срока за използването на средства от Фонд „Вътрешна сигурност - Граници“ за периода 2014- 2020 г.

Одобрена е позицията на България за неформалното заседание на Съвет „Общи въпроси“

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в неформалното заседание на Съвет „Общи въпроси“ (СОВ), което ще се проведе в периода 3-4 март 2022 г. в Арл, Франция.

В рамките на работната сесия относно върховенство на правото и основните ценности на ЕС министрите ще обсъдят действащите механизми за укрепване на върховенството на правото в ЕС и възможностите за тяхното по-ефективно прилагане. България подкрепя тези механизми като форма на засилване на сътрудничество между държавите-членки и обмяната на добри практики.

Втората работна сесия на министрите е посветена на езиковото многообразие в европейските институции. България разглежда темата за дискусия като релевантна и навременна.

В рамките на работния обяд министрите ще продължат обсъждането на методологията и графика за приемане на заключения на Конференцията за бъдещето на Европа. България подкрепя спазването на процедурните правила за работа на Конференцията. От значение е да бъдат посочени последващите действия, като бъде намерен и подходящия механизъм за последващ контрол на тяхното изпълнение.

Министерският съвет одобри позициите на България за участие в заседанието на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи”

Министерският съвет одобри днес позицията на България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз „Правосъдие и вътрешни работи”, част „Правосъдие“, което се проведе на 4 март в Брюксел, Белгия.

Ще бъде представена информация за напредъка в преговорите с Европейския парламент по проектите на Регламент и Директива за подобряването на трансграничния достъп до електронни доказателства за целите на наказателния процес.

По време на заседанието ще бъде обсъдена темата относно достъпа до адвокат и в тази връзка статута и ролята му в държавите членки на Европейския съюз в контекста на спазването на принципите на правовата държава.

Министрите на правосъдието ще проведат и обмен на мнения с директора на Агенцията на ЕС за основните права, в чийто фокус ще бъде темата за антисемитизма и ще бъде обсъден с цел одобряване на проект на Заключения относно борбата с расизма и антисемитизма.

Ще се проведе и дебат с цел приемане, по проекта на Решение на Съвета относно разширяването на списъка на престъпленията по чл. 83, пара 1 ДФЕС с речта на омраза и престъпленията от омраза.

В рамките на Съвета „ПВР“ ще се проведе и работен обяд, по време на който министрите ще обсъдят подкрепата за пострадали от престъпления с трансграничен характер при колективни събития.

Одобрени са резултатите от българското участие в неформалното заседание на Съвета на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, част „Здравеопазване”

Министерският съвет одобри резултатите от участие на България в неформално заседание на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (част „Здравеопазване”) /EPSCO/, проведено на 10 февруари във Франция. В заседанието бяха включени темите за здравната политика на ЕС, както в контекста на актуалната кризисна ситуация, така и в перспектива, с оглед осигуряването на равен достъп до качествени здравни услуги. Бяха обсъдени различни аспекти на кризисното управление и мерките по вьреме на пандемията.

В изказването си по време на третата сесия, тема на която бяха инструментите, които могат да се използват в бъдеще за укрепване на Европейския здравен съюз, министърът на здравеопазването проф. Асена Сербезова окачестви приетите до момента стъпки и законодателни актове относно Европейския здравен съюз като „Здравната сделка“ на ЕС. България подчерта, изключителната важност на практика да бъде приложено приетото вече законодателство, преди да се преминава към нови инициативи.

Министър Сербезова изрази позицията на страната ни, а именно че е необходимо да се запази водещата роля на държавите членки при изготвянето на анализ за потребностите на национално ниво и при идентифициране на необходимите иновации. България призова Европейската комисия за подкрепа относно възможностите за инвестиции в здравния сектор. Българският министър на здравеопазването подкрепи създаването на по-благоприятна среда за индустрията в ЕС, но подчерта, че това не бива да става за сметка на занижаване на регулаторните стандарти и изискванията за качество на клиничните данни, така че да се запази доверието на пациентите.

Правителството одобри българската позиция за Съвета на ЕС по телекомуникации

Правителството одобри позиция на България за неформално заседание на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика (формат „Телекомуникации”), който ще се състои на 8-9 март 2022 г., в гр. Париж и гр. Невер, Франция.

По време на срещите ще бъдат обсъдени въпроси, свързани с хармонизиране на стъпките на страните от ЕС към устойчивия и зелен цифров преход, визията на Европа за постигане на цифров суверенитет до 2030 г., както и политиката за равенство между половете в сферата на технологиите и иновациите.

Одобрена е българската позиция за извънредната неформална видеоконферентна среща на министрите на земеделието и рибарството на държавите членки на ЕС

Кабинетът одобри позицията на Република България за предстоящата извънредна неформална видеоконферентна среща на министрите на земеделието и рибарството на държавите членки на Европейския съюз, на 02 март 2022 г., на която ще бъдат обсъдени потенциалните последици от конфликта Русия-Украйна върху секторите на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост.

България смята, че за преодоляване на предизвикателствата, пред които са изправени българското земеделие и рибарство в резултат от конфликта в Украйна, ще са необходими незабавни, решителни и координирани действия на ниво ЕС.

Необходимо е да се идентифицират и активират, където е целесъобразно, регулаторни лостове в Общата селскостопанска политика и други политики на ЕС, за да се увеличи европейският производствен капацитет за селскостопански продукти и да се гарантира нашият продоволствен суверенитет.

Правителството одобри Искане за дерогация относно удължаване срока за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърнени и технически култури

Със свое решение правителството одобри подаването на Искане за дерогация от разпоредбата на чл. 193 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данък върху добавената стойност (ДДС) за удължаване на срока за прилагане на механизъм за обратно начисляване при доставки на зърнени и технически култури с цел предотвратяване на данъчните нарушения, съгласно чл. 395, ал. 1 от същата Директива до 31 декември 2025 г. Исканата дерогация ще даде възможност на България да продължи да противодейства на данъчните злоупотреби.

Предлаганият механизъм на обратно начисляване на ДДС по отношение на горепосочените стоки, предвижда мярката да продължи да се прилага за доставки с място на изпълнение на територията на страната, по които получателят е регистрирано за целите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) лице в България, а доставчикът е данъчно задължено или данъчно незадължено лице. Получателят по доставката ще има право на приспадане на ДДС за стоките, при наличие на законовите условия за това.

Прилагането на обратно начисляване е изключение от общия ред за облагане с ДДС и предложеното удължаване на срока на прилагане на механизъма е съобразен с принципа за пропорционалност. Имайки предвид размера на загубите, в резултат на данъчните злоупотреби в областта на ДДС, исканата дерогация спазва принципа за пропорционалност. Мярката ще продължи да се прилага за определени категории стоки, най-често използвани в схеми за данъчни измами и отклонение от данъчно облагане; няма да засяга икономическите субекти от другите държави членки; ще се прилага само за доставките, извършвани на територията на България към регистрирани по ЗДДС лица; няма да засяга лицата, които прилагат специалния режим за малките предприятия в България.

Одобрена е българската позиция за неформалното заседание на Съвета на ЕС по образование, младеж, култура и спорт, част „Култура“ и „Аудиовизия“

Министерският съвет одобри позицията на България за Неформално заседание на Съвета на ЕС по образование, младеж, култура и спорт (част „Култура“ и „Аудиовизия“), 7-8 март, гр. Анже, Франция

В дневния ред на заседанието Френското председателство е предвидило ориентационни дебати на следните теми : Част „Аудиовизия“- „Бъдещето на медиите в Европа и засилване на културното многообразие в Интернет“; Част „Култура“- “Нови европейски предизвикателства за политиките по опазването и подсилването на наследството“.

Актуализира се списъкът на администрациите, чиито системи се поддържат от „Информационно обслужване“ АД

Правителството прие изменение на свое Постановление № 272 от 2019 година за определяне на административните органи, чиито информационни системи ще бъдат поддържани от „Информационно обслужване“ АД.

С промените се актуализира списъкът на административните органи, които при изпълнението на своите функции, свързани с дейности по системна интеграция, възлагат изпълнението им на системния интегратор - „Информационно обслужване“ АД.

Съгласно промените, Министерството на електронното управление ще възлага на системния интегратор дейностите по системна интеграция на информационни и комуникационни системи, свързани с електронна идентификация, а за останалите информационни и комуникационни системи - за доставка на хардуер, мрежово оборудване и софтуерни лицензи, включително свързани с доставката други дейности и услуги, и за извършване на анализи и даване на препоръки за съществуващи или планирани информационни и комуникационни системи.

Министерският съвет ще възлага на системния интегратор дейностите, свързани с внедряване и поддържане на Интегрирана финансово - информационна система за разпоредителите с бюджет към МС.

Одобрен е проект на споразумение за сътрудничество между M3 и Регионалния офис за Европа на СЗО

Министерският съвет взе Решение за одобряване на проект на Двугодишно споразумение за сътрудничество между Министерството на здравеопазването (M3) на Република България и Регионалния офис за Европа на Световната здравна организация за периода 2022-2023 г.

Общият бюджет на Двугодишното споразумение за сътрудничество възлиза на 189 000 (сто осемдесет и девет хиляди) щатски долара. Включените в проекта средства са отпуснати от СЗО и са разпределени за сътрудничеството на Регионалния офис с България.

В проекта, съобразно националния контекст, са определени приоритетните области за сътрудничество, които да залегнат в Двугодишното споразумение 2022-2023 г., сред които са универсално здравно покритие за всички; по-добре защитени хора при извънредни здравни ситуации; повече хора в добро здраве и благосъстояние; по- ефективна и ефикасна СЗО, предоставяща по-добра подкрепа на страните.

Планираните дейности за сътрудничество със СЗО са функция от политиките на организацията в глобален и регионален план и приложението им на национално равнище е в съответствие с националните здравни приоритети на България.

Предоставя се хуманитарна помощ във връзка с воененния конфликт на територията на Украйна

Министерският съвет прие решение за освобождаване с цел обновяване на държавни резерви от болнично-медицинско оборудване, лекарствени продукти и медицински изделия.

Правителството прие също решение за безвъзмездно предоставяне на освободени държавни резерви: лекарствени продукти, медицински изделия и болнично-медицинско обурудване за нуждите на ГД Пожарна безопасност и защита на населението (ГД ПБЗН) към Министерството на вътрешните работи.

Предоставянето на медицинско оборудване и консумативи ще представлява хуманитарна помощ - чрез Механизма за гражданска защита на ЕС - за преодоляване на последиците от възникналия военен конфликт на територията на Република Украйна.

Правителството одобри участие на България в обща позиция на държави-членки на ЕС за прекратяване на членството им в МИБ и МБИС

Със свое протоколно решение правителството одобри участие на Република България в обща позиция на държави-членки на ЕС за прекратяване на членството им в Международната инвестиционна банка (МИБ) и Международната банка за икономическо сътрудничество (МБИС).

МИБ и МБИС са многостранни финансови институции за развитие, чиято цел е да подпомага икономическото развитие на държавите членки. Страните- членки на МИБ са Република България, Виетнам, Куба, Монголия, Унгария, Румъния, Русия, Словакия и Чехия. Страните-членки на МБИС са Република България, Русия, Чехия, Полша, Румъния, Словакия, Монголия и Виетнам.

Коментари

Новини Варна