На този ден във Варна - 24 март 1914 г.
Задължават се гражданите да поставят водомери в къщите си
Публикувана: 24 Mar 2020 | 8:30

През 1909 г. Иван Церов полага основния камък по каптажа на варненския водопровод. През 1914 г. Варна вече има нов модерен водопровод, който (както пише във „Варненски общински вестник“) „се започна през август 1909 г. и се завърши в края на 1911 г.“. Но за да отчита потреблението на вода от населението, било необходимо да се поставят и съответните измервателни уреди, което много от гражданите отлагали във времето. Това принудило кмета Александър Василев да издаде Заповед №198, с която да задължи всички „притежатели на недвижими имоти, снабдени с частни водоразклонения от градския водопровод, да се снабдят в даден срок с водомери, обаче мнозина и до днес още не са си ги купили.
 

А други, макар че са си купили такива, още не са си приготвили удобни места и нуждните в дворовете им шахти, в които да се поставят водомерите — за да бъдат запазени от замръзвание и други повреждания.
 

Понеже от началото на тая година водната такса, от притежателите на тия частни водоразклонения, се определя и събира, съобразно показаното от водомера изразходвано количество вода, а на мнозина още, които не са се снабдили с водомери и не са си приготвили шахтите за поставянето на последните, мъчно ще може да се определи консумираното им количество вода, то въз основа на чл. 72 от закона за градските общини и утвърдения вече правилник за изворните води на гр. Варна, ЗАПОВЕДВАМ:
 

1) Тия от притежателите на недвижими имоти, снабдени с частни водоразклонения — от градския водопровод, които не се снабдят с водомери до 10 април т. г., водоразклоненията им ще бъдат затворени и пломбирани.
 

2) Тия от същите притежатели  на частни водоразклонения, които са си купили водомери, обаче, не са си направили нуждните шахти за поставянето, за да се предпазят от замръзване и други повреждания, поканват се също до 10 април т.г. най-късно да си приготвят тия зидани шахти, покрити с двойни капаци по типът който ще им се посочи от водопроводното отделение след който срок тия шахти ще се направят от общинското управление за сметка на притежателите на имота.
 

3) Притежатели на частни водоразклонения, които макар че имат поставени водомери, употребяват градската вода за строение на каквито и да било постройки — такива водоразклонения също ще бъдат затваряни и пломбирани.
 

4) Притежателите на частни водоразклонения, които са си платили миналата година запорните тротоарни кранчета и не са ги още получили и поставили, умоляват се до 15 април т. г. най-късно; да си ги вземат от водопроводното отделение и веднага поставят на местото им иначе и те ще се поставят за техна сметка от общинското управление.“
 

Четете още:

На този ден във Варна - 23 март 1940 г.
На този ден във Варна - 22 март 1897 г.
На този ден във Варна - 21 март 1914 г.
На този ден във Варна – 20 март 1923 г.
На този ден във Варна – 19 март 1924 г.
На този ден във Варна – 18 март 1908 г.
На този ден във Варна – 17 март 1914 г.
На този ден във Варна – 16 март 1899 г.
На този ден във Варна – 15 март 1914 г.
На този ден във Варна - 14 март 1916 г.
На този ден във Варна - 13 март 1898 г.
На този ден във Варна – 12 март 1903 г.
На този ден във Варна - 11 март 1909 г.
На този ден във Варна – 10 март 1922 г.
На този ден във Варна – 9 март 1914г.
На този ден във Варна – 8 март 1902 г.
На този ден във Варна – 7 март 1923 г.
На този ден във Варна – 6 март 1922 г.
На този ден във Варна – 5 март 1929 г.
На този ден във Варна – 4 март 1902 г.
На този ден във Варна - 3 март 1924 г.
На този ден във Варна – 2 март 1910 г.
На този ден във Варна – 1 март 1934 г.

Коментари ( 0 )