На този ден във Варна – 25 март 1922 г.
Излиза Заповед №68 „По опазване общественото здраве“
Публикувана: 25 Mar 2020 | 8:20

Теодоси Атанасов
 

Теодоси Атанасов е бил много за кратко кмет на Варна, но за по-малко от година успява да реши някои от въпросите по прехраната на населението и доставката на отоплителен материал. Решава се да се отпуска парична помощ за дърва до 400 лв. на бедни семейства. Напуска поста си по семейни причини, а оставката му е гласувана на 3 април 1922 година. Като бивш окръжен инженер той е имал поглед и върху търговията с хранителни продукти в града и няколко дни преди да се откаже от поста си, издава Заповед № 68,  която има за цел да опази здравето на населението. Документът е публикуван във „Варненски общински вестник“:
 

„Поради настъпващия пролетен сезон и за да се урегулира продажбата на плодове, зеленчуци и други хранителни продукти по улиците на табли, уличните и тротуарни сергии и др. т. и за предпазване общественото здраве, въз основа на чл. 64 от закона за градските общини, з а п о в е д в а м:
 

1. Строго се забранява изнасянето из дюкяните и магазините и излагане по тротуарите на какви и да било хранителни продукти, плодове или зеленчуци, които се употребяват за храна в суров вид. Такива са: сушени или консервирани риби, маслини, хайвери, пастърми, сирене, кашкавал, прясно масло, кисело мляко, ябълки, лимони, фурми, сливи, петмез, мармалад, пестил, ушаф, череши, грозде и др.
 

2. Продажбата на същите хранителни продукти вътре в магазина трябва да става по начин да не запрашават и замърсяват, за която цел ще трябва да се покриват или със стъклени капаци, или с чиста бяла кърпа, или с капаци от гъст бял или цветен тюл.
 

3. Явно развалени и недоброкачествени продукти, увехнали или загнили плодове, се изключват от всякаква продажба.
 

4. Продажбата на хляба, освен в хлебарниците и специалните магазини, временно се разрешава и в бакалниците, при условие: да се държи в джамлия рафтове или шкафове, но по никой начин да не се излага на открито вътре или вън от магазина. Уличната продажба на хляб също се забранява, освен в специални кола за разнасяне от хлебопекарницата до домовете или магазините.
 

5. Продажбата на тестяни, печива и произведения (кифли, семити, гевреци, колачета и др. т.) или сладкиши и бонбони (бюречета, баклавички, корабии, локуми и др. т.) по улиците на табли, кошници, колички или по друг начин, се разрешава само при условие: продаваните произведения да бъдат запазени от замърсяване било като се покриват с чиста бяла кърпа, било с специални капаци от стъкло или тюл.
 

6. По същия начин се разрешава продажбата из улиците и на плодове, зеленчуци, варени раци, семки и др. т.
 

7. Продажбата на хранителните продукти, изнасяни на пазарната площад в пазарни дни, се разрешава само при горните условия.
 

8. Който иска да отвори сергия или амбулантна търговия за продажбата на гореспоменатите хранителни произведения, трябва предварително да поиска писмено разрешение от санитарното отделение при общината, като донесе таблата, количката и др. т. в санитарното отделение за одобрение и номериране.
 

Без подобно разрешение уличната продажба на хранителни произведения се строго забранява и ще се преследва.
 

9. Заварените до сега сергии на амбулантни търговци са длъжни в седмодневен срок да поискат разрешение и номериране, в противен случай ще им се съставят актове за глобяване. Настоящата ми заповед се изпраща за знание на г-на Варн. Градоначалник.  Изпълнението на тая заповед възлагам на градските санитарни органи, на които ще се дава съдействие от административните власти“.
 

Марица Гърдева


Четете още:

На този ден във Варна - 24 март 1914 г.

На този ден във Варна - 23 март 1940 г.
На този ден във Варна - 22 март 1897 г.
На този ден във Варна - 21 март 1914 г.
На този ден във Варна – 20 март 1923 г.
На този ден във Варна – 19 март 1924 г.
На този ден във Варна – 18 март 1908 г.
На този ден във Варна – 17 март 1914 г.
На този ден във Варна – 16 март 1899 г.
На този ден във Варна – 15 март 1914 г.
На този ден във Варна - 14 март 1916 г.
На този ден във Варна - 13 март 1898 г.
На този ден във Варна – 12 март 1903 г.
На този ден във Варна - 11 март 1909 г.
На този ден във Варна – 10 март 1922 г.
На този ден във Варна – 9 март 1914г.
На този ден във Варна – 8 март 1902 г.
На този ден във Варна – 7 март 1923 г.
На този ден във Варна – 6 март 1922 г.
На този ден във Варна – 5 март 1929 г.
На този ден във Варна – 4 март 1902 г.
На този ден във Варна - 3 март 1924 г.
На този ден във Варна – 2 март 1910 г.
На този ден във Варна – 1 март 1934 г.

 

Коментари ( 0 )