На този ден във Варна – 28 март 1935 г.
Кметът Янко Мустаков издава заповед за етикирането на продуктите
Публикувана: 28 Mar 2020 | 9:03
Снимка само за сайт - Янко Мустаков

Ако сте ходили на пазар в Турция (изключвам някой от големите магазини и моловете), сигурно сте забелязали, че стоките нямат етикети с цените. Подобно беше положението и у нас през първите години на демокрацията. Излиза, че с публикуваната си в бр. 244, от 28 март 1935 г., на „Варненски общински вестник“ заповед „По етикирането вида и цените на продуктите“, кметът на Варна, Янко Мустаков е изпреварил времето си и европеизирал търговията във Варна. Ето какво гласял този исторически документ:

 

„Всички продукти от първа необходимост, независимо от това дали имат нормирана цена или не, требва да бъдат етикирани. Задължават се всички съдържатели на ресторанти, гостилници, калбасьори, млекари и всички продавачи на съестни продукти да имат окачена на видно место в заведението си настоящата ми заповед.

 

Възлагам на Комисарството по прехраната, Ветеринарното и Санитарни отделения, да бдятъ за строгото и неуклонно изпълнение на настоящата ми заповед, като при констатиране на нарушение да съставят съответни актове, а на санитарните общински лекари заповедвам да вземат често проби от всички продукти от първа необходимост и и да ги пращат в градската химическа лаборатория за анализ, като с провинените се постъпи съгласно Закона за Народното Здраве.

 

 Умоляват се всички граждани да донасят своевременно в Комисарството по Прехраната за всеко нарушение на горната ми заповед.“

 

МАРИЦА ГЪРДЕВА

 

На този ден във Варна – 27 март 1910 година

На този ден във Варна - 26 март 1910 г.

На този ден във Варна – 25 март 1922 г.

На този ден във Варна - 24 март 1914 г.

На този ден във Варна - 23 март 1940 г.
На този ден във Варна - 22 март 1897 г.
На този ден във Варна - 21 март 1914 г.
На този ден във Варна – 20 март 1923 г.
На този ден във Варна – 19 март 1924 г.
На този ден във Варна – 18 март 1908 г.
На този ден във Варна – 17 март 1914 г.
На този ден във Варна – 16 март 1899 г.
На този ден във Варна – 15 март 1914 г.
На този ден във Варна - 14 март 1916 г.
На този ден във Варна - 13 март 1898 г.
На този ден във Варна – 12 март 1903 г.
На този ден във Варна - 11 март 1909 г.
На този ден във Варна – 10 март 1922 г.
На този ден във Варна – 9 март 1914г.
На този ден във Варна – 8 март 1902 г.
На този ден във Варна – 7 март 1923 г.
На този ден във Варна – 6 март 1922 г.
На този ден във Варна – 5 март 1929 г.
На този ден във Варна – 4 март 1902 г.
На този ден във Варна - 3 март 1924 г.
На този ден във Варна – 2 март 1910 г.
На този ден във Варна – 1 март 1934 г.

 

Коментари ( 0 )