На този ден във Варна - 26 март 1910 г.
Кметът Иван Церов регламентира хигиената в скотобойните и месопродавниците
Публикувана: 26 Mar 2020 | 10:01

СНИМКА НА УЧЕНИЦИ ОТ 1888 Г. НА ІV КЛАС НА ВАРНЕНСКАТА МЪЖКА ГИМНАЗИЯ с класен ръководител Иван Церов (кмет на Варна 1909–1912 г.).


Иван Церов е бил кмет на Варна в периода 1909 – 1912 г. Той е високоинтелигентен и уважаван човек, учител, а през 1890 г. става инспектор към Варненското учебно окръжие. 

 

По време на неговия мандат започва строителството на новата театрална сграда, полага се основния камък по каптажа на варненския водопровод, изграждат се нови улици, канализация и обществени сгради, но едно от най-важните неща, които предприема Церов, е прилагането на мерки за опазване здравето на гражданите. С тази цел издава и публикуваната във „Варненски общински вестник“ Заповед № 239 от 26 март 1910 г.:

 

„На основание чл. 64, параграф 26 от Закона за градските общини Варненско Градско Общинско Управление Заповедвам: Вследствие писмото на Варненския градско общински ветеринарен лекар под № 123 от 23 того съгласно чл. 29 от правилника за прегледването на добитъка за клане, месото и уреждането на скотобойните и месопродавниците и въз основание чл. 64 от закона за градските общини, Заповедвам: Всички месопродавачи в града са длъжни в срок 10 дни от издаването настоящата заповед да направят обща поправка и почистка в месарниците си, да боядисат с мазна боя закачалките, да огладят пъновете и направят нуждните поправки във всички месарски пособия: ножове, брадви, триони и пр. 
 

Изпълнението на заповедта възлагам на всички санитарно ветеринарни и полицейски власти. Нарушителите ще се наказват с глоба въз основа на съставени актове“.
 

Марица Гърдева

 

 

Четете още:

На този ден във Варна – 25 март 1922 г.

На този ден във Варна - 24 март 1914 г.

На този ден във Варна - 23 март 1940 г.
На този ден във Варна - 22 март 1897 г.
На този ден във Варна - 21 март 1914 г.
На този ден във Варна – 20 март 1923 г.
На този ден във Варна – 19 март 1924 г.
На този ден във Варна – 18 март 1908 г.
На този ден във Варна – 17 март 1914 г.
На този ден във Варна – 16 март 1899 г.
На този ден във Варна – 15 март 1914 г.
На този ден във Варна - 14 март 1916 г.
На този ден във Варна - 13 март 1898 г.
На този ден във Варна – 12 март 1903 г.
На този ден във Варна - 11 март 1909 г.
На този ден във Варна – 10 март 1922 г.
На този ден във Варна – 9 март 1914г.
На този ден във Варна – 8 март 1902 г.
На този ден във Варна – 7 март 1923 г.
На този ден във Варна – 6 март 1922 г.
На този ден във Варна – 5 март 1929 г.
На този ден във Варна – 4 март 1902 г.
На този ден във Варна - 3 март 1924 г.
На този ден във Варна – 2 март 1910 г.
На този ден във Варна – 1 март 1934 г.

 

 

Коментари ( 0 )