На този ден във Варна – 2 април 1914 г.
Кметът Александър Василев регламентира продажбата на месо в града
Публикувана: 2 Apr 2020 | 8:16

В началото на ХХ век Варна започва да излиза постепенно от ориенталските разбирания за хигиена, които битуват до този момент в общественото съзнание. Построени са и Общински хали, които да гарантират, че ще се спазва хигиената и начина на съхранение на продуктите, особено на тези, който трябва да се съхраняват при специални условия. Разбира се, много от търговците на месо не били съгласни с новите правила и отказвали да се съобразяват с изискванията на хигиенните инспектори. Това принудило кметът Александър Василев да издаде на 2 април 1914 г. Заповед №216, която гласяла:
 

„Пред вид на това, че некои касапи искали да отварят месопродавници вън от общинските хали, гдето само е позволено да се продава месо, то, на основание, чл. 28 от правилника за прегледването на добитъка за колене и месото и уреждането на скотобойните и месопродавниците, съгласно решението на градски хигиенически съвет №3 и решенията на общински съвет № № 545, 549. 518/1912 г и № 9/1913 г., утвърдени от министерството на вътрешните работи и народното здраве с № 4719/1913 г.; и заповедта ми № 707 от 14 декемврии 1912 год., решението на градско-общинския съвет под № 86/1914 г. и заповедта ми № 56/ 1914 год. ЗАПОВЕДВАМ:
 

1. Да не се позволи в общинската скотобойна клането добитъка на ония касапи, които немат наети на свое име месопродавници в общински те хали;
 

2. Забранява се на всички скотобойци и месопревозвачи да колят добитъка и превозват месото на ония касапи, които немат наети на свое име месопродавници в общинските хали.
 

На нарушителите на тая заповед да се съставят актове за даването им под съд.
 

За изпълнението на настоящата заповед възлагам на санитарните агенти при общината и на административните агенти.“


Марица Гърдева


Четете още:


На този ден във Варна – 1 април 1934 г.

На този ден във Варна – 31 март 1914 г.
На този ден във Варна – 30 март 1910 г.

На този ден във Варна – 29 март 1914 г.

На този ден във Варна – 28 март 1935 г.

На този ден във Варна – 27 март 1910 година

На този ден във Варна - 26 март 1910 г.

На този ден във Варна – 25 март 1922 г.

На този ден във Варна - 24 март 1914 г.

На този ден във Варна - 23 март 1940 г.
На този ден във Варна - 22 март 1897 г.
На този ден във Варна - 21 март 1914 г.
На този ден във Варна – 20 март 1923 г.
На този ден във Варна – 19 март 1924 г.
На този ден във Варна – 18 март 1908 г.
На този ден във Варна – 17 март 1914 г.
На този ден във Варна – 16 март 1899 г.
На този ден във Варна – 15 март 1914 г.
На този ден във Варна - 14 март 1916 г.
На този ден във Варна - 13 март 1898 г.
На този ден във Варна – 12 март 1903 г.
На този ден във Варна - 11 март 1909 г.
На този ден във Варна – 10 март 1922 г.
На този ден във Варна – 9 март 1914г.
На този ден във Варна – 8 март 1902 г.
На този ден във Варна – 7 март 1923 г.
На този ден във Варна – 6 март 1922 г.
На този ден във Варна – 5 март 1929 г.
На този ден във Варна – 4 март 1902 г.
На този ден във Варна - 3 март 1924 г.
На този ден във Варна – 2 март 1910 г.
На този ден във Варна – 1 март 1934 г.

 

Коментари ( 0 )